Testen van arbeidskrachten

 In

Na het selecteren van een kandidaat wordt getoetst of de benodigde competenties aanwezig zijn om aan de slag te kunnen. Ook wettelijke testen en inschrijvingen worden geregeld.