Waar staan we voor?

Onze certificeringen

SNF

De Stichting Normering Flexwonen (SNF) maakt zich hard voor kwalitatieve huisvesting van o.a. internationale medewerkers. Zo moet huisvesting aan diverse normen voldoen om in aanmerking te komen voor het SNF keurmerk.
PrismaWorx vindt het belangrijk dat haar medewerkers op een goede manier gehuisvest worden. We voldoen dan ook aan deze norm voor huisvesting van internationale medewerkers en zijn opgenomen in het Register Normering Flexwonen.

abu-logo

ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is sinds 1961 dé belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche en de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie binnen de uitzendbranche. Leden van de ABU maken onderscheid in de arbeidsmarkt. Een ABU-lid voldoet aan hoge kwaliteitseisen, bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsvoorwaarden, afdracht van sociale premies, veiligheid op de werkvloer en gedragsregels. Daardoor hebben opdrachtgevers en uitzendkrachten de garantie dat PrismaWorx, als ABU-lid, staat voor kwaliteit, zekerheid en financiële betrouwbaarheid. Omdat periodieke controle plaatsvindt is kwaliteit continu gewaarborgd.

abu-logo

Stichting Normering Arbeid keurmerk

PrismaWorx is in bezit van het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid). Inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk dragen volgens de huidige wetgeving het risico van aansprakelijkheid voor verplichtingen uit arbeid die door een uitzender of (onder)aannemer moeten worden voldaan. PrismaWorx wordt periodiek gecontroleerd op deze verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inleners en opdrachtgevers van werk wordt beperkt.

logo-belastingdienst

Verklaring betalingsgedrag

Door op onderstaande knop te klikken download u een recente verklaring van goed betalingsgedrag, verstrekt door de Belastingdienst. Deze verklaring geeft aan dat PrismaWorx alle aangegeven omzetbelastingen en loonheffingen heeft betaald.

logo-belastingdienst

NEN-4400

PrismaWorx voldoet aan de eisen gesteld in de NEN 4400-1 norm en mag dus het SNA Keurmerk voeren. Deze norm geldt voor in Nederland gevestigde ondernemingen die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen. De NEN 4400-1 norm stelt eisen aan:

  • Financiële administratie
  • Loonadministratie
  • Personeelsadministratie
  • Sectorspecifieke CAO-naleving (indien van toepassing)
  • Specifieke situaties, bijv. in- en doorlening en/of zzp-ers

Interesse om samen te werken?

We komen graag met u in contact!