Stuur ons een mail via het contactformulier, een bericht via de direct message app, bel ons op +31(0)495 462 377 of kom dinsdags naar de inloopdag op het hoofdkantoor in Stramproy.

Naast de algemene gedragsregels hechten wij heel veel waarde aan respect voor elkaar: dat is een van de kernwaarden van PrismaWorx. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen, ongeacht zijn afkomst of het land waar hij vandaan komt, op gelijke wijze wordt behandeld. Ook het respect voor onze klanten en de wereld om ons heen is enorm belangrijk.

Daarnaast hebben we een aantal basisregels. Handel in drugs, het gebruik van geweld, het plegen van diefstal, verschijnen op het werk onder invloed van alcohol en / of drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding van één of meerdere van deze verboden, zal er onmiddellijk ontslag volgen. Bij het plegen van een strafbaar feit zal tevens de politie worden ingelicht door PrismaWorx.

Alle medewerkers dienen de regels die gelden bij de werklocaties te respecteren en nauwgezet op te volgen. Deze regels ontvang je en onderteken je wanneer je bij PrismaWorx start. Het niet volgen van deze regels kan tot schorsing of zelfs ontslag leiden. Dit geldt ook voor de huisregels die van toepassing zijn op de woonlocaties van PrismaWorx.

Communicatie naar de werknemers van PrismaWorx vindt veelal plaats via e-mail en andere media. Je loonstrook bijvoorbeeld wordt door PrismaWorx gemaild worden naar jouw persoonlijke e-mailadres. Ook gebruiken we je persoonlijke e-mailadres om je toegang te geven tot de PrismaWorx Employee Portal en om informatie te versturen of om informatie bij je op te vragen.

Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij beschikken over een correct e-mailadres. Geef wijzigingen svp tijdig door via de direct message app.

Ja, PrismaWorx houdt zich strikt aan de geldende wet- en regelgeving, zowel in Nederland als België. Onze werknemers staan bij ons hoog in het vaandel. We beschikken dan ook over het SNF- en SNA-keurmerk en zijn aangesloten bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) . Meer informatie over ons ABU-lidmaatschap en onze andere certificeringen is hier te vinden.

Bij PrismaWorx werken mensen met diverse achtergronden, afkomstig uit verschillende culturen. De meeste medewerkers zijn afkomstig uit Letland, Bulgarije, Roemenië en Polen. Maar vanzelfsprekend zijn medewerkers van alle nationaliteiten welkom bij PrismaWorx. Want niet hun achtergrond maar hun kwaliteiten zijn voor ons van belang!

Met het oog op communicatie is wel van belang dat medewerkers van PrismaWorx (enige) kennis hebben van de Engelse of Duitse taal.